PROJEKT MUZEA VENKOVA

Od července 2013 do června 2015 jsme realizovali  náš největší projekt nazvaný „Muzea venkova“. Hlavním cílem projektu je rozvoj cestovního ruchu a zachování kulturního dědictví v česko-polském příhraničí.


Projekt byl zaměřen na spolupráci partnerů - o.s. CHalupění a Muzea lidové kultury Sudetského mezihoří v Kudowě Zdroji – skanzenem Pstražna. Výsledkem projektu budou stálé česko-polské expozice vybudované v obou muzeích. Tyto expozice budou připomínat zejména historii a tradice regionu a přibližovat je nové generaci.


Projekt byl financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika- Polská republika 2007-2013 ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj.

logo

mapa radeč

Naším polským partnerem je Muzeum lidové kultury Sudetského mezihoří v Kudowě Zdroji, které se zabývá sbírkou lidových památek a etnologií. Ve skanzenu Pstražna můžete vidět tradiční lidové stavby z oblastí Sudet jako je např. kovárna, roubené chalupy, zvonička, stodola, větrný mlýn a další.


http://www.skansen.kudowa.pl/

polsko polsko


Cíle a výsledky projektu:


  • V zemědělském muzeu v Radči provést stavební úpravy a vytvořit výstavní expozice včetně nové expozice polského partnera.

  • Ve skanzenu Pstražna zrekonstruovat historickou stodolu a v její části vytvořit českou expozici z muzea v Radči.

  • Vytvořit tím nové příležitosti k rozvíjení turistického ruchu a posílit atraktivitu našeho příhraničního území na česko-polském pomezí.

  • Připomínat občanům historii a tradice regionu a přibližovat je nové generaci.