eu
                                    

                               Spolek Chalupění

                                                                                                 Motto:

                            „Hledáme starou krásu,nacházíme nový užitek.“

 

       

Představujeme činnosti spolku:

  1. Hlavní náplní je vybudování Muzea zemědělství a lidové kultury v Radči

  1. Vytváříme historický sbírkový fond

Chalupění sdružuje od roku 2002 členy a dobrovolníky, kteří se zajímají o kulturní památky, 
historii, tradici a vzhled krajiny pod Jestřebím horami i okolí a chtějí se podílet na záchraně 
a oživení těchto hodnot.

  1. Chráněná dílna

zaměstnáváme osoby se změněnou pracovní schopností na vytvořených chráněných pracovištích, pracovníky vrámci veřejně prospěných pracovišť a společensky účelných pracovních místech. Všechna tato zaměstnání se dějí na základě uzavřených dohod s Úřadem práce v Trutnově. Zaměstnanci se podílejí zejména na stavebních opravách a rekonstrukcích Zemědělského a řemeslného muzea Radeč.

  1. Činnost na Dřevěnce

Národní kulturní památku v Úpici – Dřevěnku máme v pronájmu od roku 2006. Protože v ní probíhají celkové opravy, které realizuje majitel objektu Město Úpice, není zde možné provozovat veřejné kulturní a muzejní aktivity.

  1. Půjčujeme historické předměty ze sbírkového fondu sdružení.

  2. Realizujeme dlouhodobý projekt „Chalupění v Krakonošově zahradě“ - revitalizace
     historických objektů v centru regionu Jestřebích hor.

  3. Pronajímáme reklamní plochy – billboardy

  4. Nabízíme náhradní plnění dle zákona 435/2004 Sb.