.


ceník
Úterý 1. 9. 2020 muzeum Radeč zavřeno (jdeme do školy).

Kde nás najdete?

Areál bývalého JZD Radeč, po silnici ve směru Úpice – Trutnov (přes Starý Rokytník) na výjezdu z Radče u Úpice odbočkou asi 500 m po místní komunikaci do areálu autokrosové dráhy a našeho muzea.

Muzeum je budováno  zejména díky:

 

·         projektům z programu LEADER administrovaných MAS Království Jestřebí hory

·         projektu MUZEA VENKOVA

·         finančnímu přispění KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

·         přispění mnoha dalších dárců, sponzorů a dobrovolníků

   

Projekt

„Muzeum Chalupění Radeč – dokončení opravy střechy 2019“ č.19RGI02-0276

je spolufinancován dotací Královéhradeckého kraje

Projekt

„Muzeum Chalupění Radeč – provoz muzea 2019“
č. 19RGI01-0144

je spolufinancován dotací Královéhradeckého kraje


Projekt

„Muzeum Chalupění Radeč – odstranění havarijního stavu střechy“

je spolufinancován dotací Královéhradeckého kraje


Realizaci projektu

„Nákup střešní krytiny
k dokončení opravy střechy Muzea Chalupění v Radči“

podporuje Nadace ČEZ

článek z novin (pdf)

   

Vytváříme sbírkový fond historických předmětů z nejrůznějších oblastí života našich předků, přispět můžete i Vy….přispějte darováním nebo prodejem historických předmětů z Vašich domácností… Pomůžete nám doplnit historické expozice a zatraktivnit naše muzeum.   Děkujeme!

Naše motto: „Hledáme starou krásu, nacházíme nový užitek„

 

Kontakt:

 

Telefon : 776 780 414  (Bc. Pavel Melichar)

E-mail: chalupeni@chalupeni.cz

www.chalupeni.cz


chalupění

chalupění